עבודות צנרת

 עבודות צנרת בלה, בלה, בלה ....
ושוב בלה , בלה , בלה