צנרת-כיבוי-אש

                  
              

                 

איתור נזילות בצינרת מים, ותיקונם